( قسمت بیست وششم ) اشکال “بیست ویکم” به “تمدن لیبرالیسم” :

( قسمت بیست وششم ) 🍃 اشکال “بیست ویکم” به “تمدن لیبرالیسم” :

🍃 شما دراذهان عمومی “بت هائی” را ساخته اید همچون گوساله سامری و به آنها القاء نموده اید.

🍃 یکی از آن “بت ها” “علم” است،علمی که به جای خدا نشانده اید و به بهانه آن هرکاری را پیش می برید و ازآن دیواری غیرقابل نفوذ ساخته اید.

🍃 “بت دیگر ” آزادی” است،آزادی را آنچنان که درفرهنگ وتمدن خودمعنی می کنید در ذهن مردم دنیاجاانداخته اید.

🍃 این دو واژه یا بهتر بگوئیم دو”بت” را مطرح کرده و پشت سر آن دو، سنگر گرفته اید و مقدسات و خطوط قرمز بشر را مورد هتک وبی حرمتی قرا می دهید.

🍃 “علم” و ” آزادی” برای همه انسان ها محترمند و کسی درمهم بودن آنها شک ندارد ولی نه آن که ابزاری شود برای نفوذ و تصرف و سلطه و استثمار ملت ها.

🍃 به بهانه این دو چه جنایاتی که مرتکب نشده اید وچه خیانت ها که به مردم دنیا نکرده اید.

🍃 مابه عنوان “انقلاب اسلامی” عزم راسخ داریم که این دو واژه مظلوم را از چنگال شما نجات داده یا لااقل به معنا ومصداق اصلی خودشان برگردانیم.

🍃 “علم” و ” آزادی” را در راستا و مسیر “عبودیت” و “مناسب شئونات وروابط انسانی” مطرح شده در “مکتب انبیاء” معنامی کنیم تا باعث “رشد” و”تعالی” انسان گردد،نه فقط سبب پیشرفت “تکنولوژی” و رسیدن به “رفاه مادی” ( که صدالبته نمی شود)

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.