( قسمت بیست وهفتم ) اشکال “بیست ودوم” به “نظام ضدالهی” “لیبرالیسم” :

( قسمت بیست وهفتم ) 🌹 اشکال “بیست ودوم” به “نظام ضدالهی” “لیبرالیسم” :

🌹 ازجمله خصلت های ناپسند وضدانسانی شما (نظام لیبرالیسم)، به انزواکشاندن و بایکت کردن هرکشور وملتی است که اراده کرده روی پای خود بایستدواز سلطه شماخارج شود.

🌹 این خصلت ناپسندگرچه درجای خود می تواند ملتی را درادامه استقلال طلبی خود مصمم کند ولی نشانه روحیه استکباری و خودخواهی صاحب آن است.

🌹 همین خصلت استکباری درحاکمان امریکابودکه امام راحل (رض) باهدایت های الهی خود ازآن بهره برداری کرد وفرمود : تامنزوی نشویم مستقل نمی شویم.دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.