( قسمت بیست وچهارم ) اشکال “نوزدهم” به نظام مدعی لیبرالیسم :

( قسمت بیست وچهارم ) 🌱 اشکال “نوزدهم” به نظام مدعی لیبرالیسم :

🌱 شما طبق سلیقه خود کشورها را با عناوین خاصی همچون “خاوردور” و “خاورنزدیک” و خاورمیانه” و یا “کشورهای توسعه یافته” و “کشورهای درحال توسعه” و “جهان سومی” و… تقسیم می کنید وملاک تقسیم بندی را هم نزدیک بودن کشورها به خود قرارمی دهید،متاسفانه همین اصطلاحات در ادبیات مردم دنیا ودر خبرگزاری ها و دررسانه هارواج دارد.

🌱 این چه منطق غلطی است که شماآن را مد نظرخود قرار داده اید و بر اساس آن روابط خود را بادنیاتنظیم می کنید

🌱 کی گفته شما ودوستان ونزدیکانتان “کشورهای توسعه یافته” و کشورهائی که باشما نیستند “توسعه نیافته” یا “عقب مانده” اند؟

🌱 احتمالامی گوئید ما وکشورهای توسعه یافته، پیشرفته ایم وبه لحاظ علمی گام های بزرگی برداشته ایم و دیگران به این پیشرفت ها دست نیافته اند.

🌱 جواب این است که اولا ملاک پیشرفت و ترقی ورشد کردن فقط درعلم نیست، ابعاد دیگری هم وجودداردکه به کسی و کسانی می توان لقب پیشرفته داد، ثانیا شما باهمان ابزار علم وتکنولوژی دارید به دنیا ستم می کنید وحقوق انسانی آنها را پایمال می کنید.

🌱 سوال این است که برفرض قبول پیشرفت،انسان پیشرفت کند و به مردم ظلم کند بهتر است یا پیشرفت نکند و ظلم هم نکند؟

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.