( قسمت بیست وپنجم ) اشکال “بیستم” به “نظام نار” و”تمدن پوسیده لیبرالیسم” :

( قسمت بیست وپنجم ) ☘اشکال “بیستم” به “نظام نار” و”تمدن پوسیده لیبرالیسم” :

☘ شما برای وصول به اهداف خود ( چه هدف درست وچه نادرست ) به آسانی وبدون دغدغه از هروسیله ای که شما را به آن برساند استفاده می کنید وبه این اصل “هدف وسیله راتوجیه می کند” پایبندید درحالی که هم هدف باید پسندیده باشد وهم وسیله واصل شدن به آن هدف.

☘ برای رسیدن به “انرژی” و “ثروت خدادادی ” مردم درسراسرجهان ( هدف ) ازهیچ ظلم و جنایتی ( وسیله ) نسبت به مردم آن مناطق دریغ نکرده اید.

☘ برای رسیدن به نفت منطقه خلیج فارس چه جنایت ها و خیانت ها که نکردید ،برای رسیدن به معادن ارزشمند و استراتژیک آفریقا و آمریکای لاتین دست به چه توجیهات غیرمنطقی ای که نزدید، برای غصب سرزمین آمریکا که از آن صاحبان آنهابود ( سیاه پوستان و رنگین پوستان بومی ) چه دلائل مضحکی که نتراشیدید و….

☘ سوال این است که اگر همین روشی که شما در دنیا پیش گرفتید، اگر دیگرانی بودند که باشما انجام می دادند، آیا می پذیرفتید؟ آیا زبان به اعتراض نمی گشودید؟ آیا مانع چنین تهاجماتی نمی شدید؟

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.