( قسمت سی ونهم ) اشکال “سی و چهارم” به “تمدن ونظام ضداخلاقی لیبرال دموکراسی” از زبان رهبری:

( قسمت سی ونهم ) 🍀 اشکال “سی وچهارم” به “تمدن ونظام ضداخلاقی لیبرال دموکراسی” اززبان امام خامنه ای :

🍀 دامن زدن به مسئله‌ی “شهوت” – كه متمركز بود روی مسئله‌ی “زن ها” و امروز می‌بینید كه در دنیا بدتر از اینها دارد میشود، این مسئله‌ی همجنس‌بازی و همجنس‌گرایی و این ازدواجها و خانواده‌های دو جنس مشابه و مانند اینها – اینها چیزهایی است كه به زبان آسان می‌آید 🍀 اینها چاله‌های عظیم و عمیق و خطرناكی است پیش پای آن “تمدّن” و كسانی كه آن تمدّن را دارند اداره میكنند و پیش میبرند؛ لغزشگاه عجیبی است، پدر اینها را درخواهد آورد 🍀 حالا این نیمه‌ی راه است، نیمه‌ی سراشیبی است. البتّه به نظر من قادر هم نیستند جلوی آن را بگیرند. یعنی مشكل آنها از این حرفها گذشته است ۱۳۹۲/۰۲/۲۱ (بیانات در دیدار جمعی از بانوان فرهیخته‌ی حوزوی و دانشگاهی)

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.