( قسمت پنجاهم ) اشکال “چهل وپنجم” به نظام وتمدن لیبرالیسم” اززبان امام خمینی:

( قسمت پنجاهم ) 🌱 اشکال “چهل وپنجم” به نظام وتمدن لیبرالیسم” اززبان امام خمینی :

🌱 “شرق” بایددر “غرب” را ببندد،در “غرب” را به روی “خودش” ببندد 🌱 تا “غرب” راه به اینجا دارد، “شما” به “استقلال” خودتان نمی رسید و تا این “غربزده هایی” که در “همه جا” موجوداند، از این “مملکت” نروند یا “اصلاح” نشوند، “شما” به “استقلال” نخواهید رسید 🌱 “این ها” نمی گذارند.”ما” باید “خودمان” را پیدا کنیم تا “بتوانیم” سرپای “خودمان” بایستیم و “بفهمیم” ما هم “موجودی” هستیم (صحیفه نورج۱۰ص۷۴)

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.