( قسمت چهل ودوم ) اشکال “سی وهفتم” به “نظام لیبرالیسم” و “تمدن غرب” اززبان امام خمینی:

( قسمت چهل ودوم ) 🌱 اشکال “سی وهفتم” به “نظام لیبرالیسم” و “تمدن غرب” اززبان امام خمینی :

🌱 غرب دارد انسان را وحشی بار می آورد 🌱 آن وحشی که آدمخوار است 🌱 آدم کش است 🌱 آدم کش بار می آورد (صحیفه نور، ج 11، ص ۶۶)

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.