( قسمت چهل وسوم ) اشکال “سی وهشتم” به “لیبرالیسم” اززبان امام خمینی:

( قسمت چهل وسوم ) 🪴 اشکال “سی وهشتم” به “لیبرالیسم” اززبان امام خمینی:

🪴 ما باورمان آمده است که همه چیزها در “غرب” است. “خیر” آن چیزی که درغرب است، “تربیت حیوان درنده” است ( صحیفه نور ج۷ص۸۱)

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.