( قسمت چهل وششم ) اشکال “چهل ویکم” به “تمدن ونظام آلوده به جهل وفسادلیبرالیسم” اززبان امام خمینی:

( قسمت چهل وششم ) ☘ اشکال “چهل ویکم” به “تمدن ونظام آلوده به جهل وفسادلیبرالیسم” اززبان امام خمینی :

🍀 1 – اسلام، انسان ساز است و غرب وفرهنگ غربی نابود کننده انسان ☘ 2 – قانون اسلام، قانونی است مترقی برخلاف قانون غرب 🍀 3 – اسلام، انسان را محب آدم و عطوف بارمی آورد ولی غرب انسان را وحشی می سازد 🍀 4 – اسلام، اقتصاد را وسیله ای در اختیارانسان می داند ولی غرب آن را هدف می داند 🍀 5 – اسلام، اقتصاد و معنویت را باهم آورده است ولی غرب فقط اقتصاد دارد 🍀 6 – آزادی در اسلام، آزادی مشروع است ولی در غرب، آزادی بی بندوباری است 🍀 7 – آزادی در اسلام، در خدمت اخلاق است ولی در غرب، مخالف با اخلاق است 🍀 8 – دانشگاه اسلامی در جهت مهارطبیعت برای انسانیت است، بر خلاف دانشگاه غربی (صحیفه نورج۷ص۶۶،۷۲،۷۸،۸۱)

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.