( قسمت چهل ونهم ) اشکال “چهل وچهارم” به نظام نار،نظام ظلمت وتمدن لیبرالیسم” از زبان امام خمینی:

( قسمت چهل ونهم ) 💐 اشکال “چهل وچهارم” به نظام نار،نظام ظلمت وتمدن لیبرالیسم” از زبان امام خمینی:

💐 “غربیان” و در سابق “انگلستان” و بعد از او”آمریکا” و “سایر کشورهای قدرتمند” دنبال این بودند که با “تبلیغات دامنه دار” خودشان به “ممالک ضعیف” “باور” بیاورند که “ناتوانند” “باور”بیاورند که این ها نمی توانند “هیچ کاری” انجام بدهند 💐 “این ها” باید در “صنعت”در “نظام” در”اداره کشورها” دستشان به طرف “قدرتهای بزرگ” از “شرق و غرب” “دراز ” باشد (صحیفه نورج۱۴ص۱۹۳)

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.