انحصاردونظام ( نظام نور و نظام نار)درعالم به چه دلیل؟

قسمت دوم

🌲انحصاردونظام ( نظام نور و نظام نار)درعالم به چه دلیل؟

چرانظام سومی قابل تصورنباشد؟

 

🌲جواب :

چون انسان یامعتقدبه خالقی به نام الله باجمیع اسماء وصفاتش هست یا نیست، اگرهست که صاحب اختیاراوست وهدایت و جهت دهی انسان به دست اوست بنابراین تعیین ویژگی های نظام حاکم بربشر دردست خدای متعال است

 

یااعتقادی به مبدئی به نام الله ندارد یااعتقاد به خدائی به حاشیه رفته دارد،دراین صورت تعیین کننده نظام و ویژگی های آن خود بشر است، بنابراین نظامی که درذهن تصور می شود یابامبدئیت الهی است (نظام نور) یا با مبدئیت بشری است (نظام نار یا نظام ظلمت)

البته بادرجاتی

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.