ویژگی های نظام نور

( قسمت سوم )

 

🍀 ‌ویژگی های نظام نور(نظام برخاسته ازوحی) :

 

نظام متکی بر اعتقاد ” حاکمیت انبیاء ع بر بشر درعصرنبوت و حاکمیت ائمه ع درعصرامامت وحاکمیت فقهاء درعصرفقاهت ، نه هرکسی قدرت یافت

 

🍀 نظام متکی بر”علم ودیدگاه انبیاء(ع) ” نه متکی برروش معیوب وپرازنقص آزمون و خطا

 

🍀 نظام متکی بر”مصلحت واقعی وفطری و طبیعی بشر” نه مصلحت ظاهری و خودخواهانه وزیاده خواهی او

 

🍀 نظام متکی بر نظریه ” حیات ابدی (دنیوی واخروی) ” نه متکی برزیست کوتاه مدت دنیوی

 

🍀 نظام متکی بر”دیدگاه نظارت وشهود شاهدانی آگاه بررفتاروافکاروحتی خطورات قلبی انسان” نه متکی بررهابودن او

 

🍀 نظام متکی بر”حسابرسی انسان بعداز مرگش وتقسیم مردم بردوگروه بهشتیان وجهنمیان درعالم قیامت ” نه برانکارقیامت وحساب وکتاب

 

🍀 نظام متکی بردیدگاه مترقی “بنی آدم اعضاء یک پیکرند/که درآفرینش زیک گوهرند

چوعضوی بدردآوردروزگار/دگرعضوهارانماندقرار ” نه متکی برفردگرائی وانحصارطلبی شیطانی

 

🍀 نظام متکی برنظریه پرافتخار” تونیکی می کن و دردجله انداز/ که ایزددربیابانت دهدباز”

نه نگاه بسته وتنگ نظرانه “همه چی برای من”

 

🍀 نظام متکی براین که ” اَلْخَلْقُ عِيَالُ اَللَّهِ فَأَحَبُّ اَلْخَلْقِ إِلَى اَللَّهِ مَنْ نَفَعَ عِيَالَ اَللَّهِ

خلق خدا عيال خدايند،و محبوبترين مردم نزد خدا كسى است كه به عيال خدا سود دهد،

نه متکی برخانواده هسته ای

 

🍀 نظام متکی براین اصل که ” هیچ فرقی بین سیاه وسفید،شهری و روستائی،غنی وفقیر،بالا شهری وپائین شهری،و…نیست امتیازفقط به تقوی است: ان اکرمکم عندالله اتقاکم

 

🍀 نظام متکی بررعایت حرمت زن با پوشش وحجاب اسلامی ومتانت ووقاراو وتاکید برحفظ حریم خانواده وتربیت فرزندان وشوهرداری به نحومطلوب، نه تکیه براصل ضدارزش و افتضاح ” زن زندگی آزادی”

 

🍀 نظام متکی براصل بی بدیل و کارگشای ” امر به معروف ونهی از منکر” و تکثیر و تقویت معروف ها وتقلیل منکرها، نه تکیه بربی تفاوتی و ولنگاری

 

🍀 نظام متکی بر “اخذعلم ازخانه اهل بیت ع ” باتکیه برتجربه های بشری همسو و هم جهت با آن، نه تکیه برره آوردهای بشری بدون اتصال واستنادبه کتاب وعصمت

 

🍀 نظام متکی بر ” استفاده هرچه بیشتر ازامردعا ورازونیازومعنویت و توسل وتهجد وتقوی، نه تکیه برامورظاهری ومادی فقط

 

🍀 نظام متکی بر ” ایجادسرور و نشاط و شادی در دل انسان ها وتکریم آنها، نه تکریم خود وتحقیردیگران

 

🍀 نظام متکی بررعایت هرچه بیشتر حلال وحرام واعتقادبرتاثیرگذاری آن بردل وذهن ونسل و…”، نه ساده انگاری و بی توجهی به آن وعقوبت های دنیوی و اخرویش

 

🍀 نظام متکی بر ” کاروتلاش وتولید بیشتر و مصرف کمترومتعادل وبجا” نه تلاش کمتر و مصرف بیشتر

 

🍀 نظام متکی بر اصل قویم ” الدنیا مزرعه الآخره ’ هرچه دراین دنیاکشت کنی درآن دنیا برداشت می کنی، نه تکیه بردنیابدون آخرت

 

🍀 نظام متکی بر “پیشرفت وعدالت و معنویت واخلاق مبتنی بردین ” نه تکیه بر پیشرفت وتوسعه

 

🍀 نظام متکی بر اصل درخشان ” استقلال فکرو برنامه ریزی و ریل گذاری مدیریت براساس اندیشه های اسلامی ” نه توجه والگوگیری ازاندیشه هاوبرنامه های دیگران

 

🍀 نظام متکی بر اصل اصیل و رکین ” اشداء علی الکفار رحماءبینهم ” نه “اشداء علی المومنین رحماء علی الکفار “یا اشداء علی الکفارو المومنین ” یا “رحماءعلی الکفاروالمومنین ”

 

🍀 نظام متکی براصل روحیه بخش وروح ازای ” واعدوا لهم مااستطعتم من قوه ومن رباط الخیل ”

نه تمسک به اصل سخیف ” گفتگوی تمدن ها یا اصل ” اسلام دین رحمت ” و…

 

🍀 نظام متکی بر اصل ” واعتصموا بحبل الله جمیعاولاتفرقوا ” ودعوت به وحدت همه مسلمین بلکه بالاترهمه مستضعفین ، نه مدام کوبیدن برطبل تفرقه وجدائی بین نیروهای خودی

 

🍀 نظام متکی براصل “ساده زیستی ورفاه نسبی ” ، نه تکیه بر اشرافی گری مبتنی بر اسراف گرائی مترفین

 

🍀 نظام متکی بر اصل راهبردی” کونوا للظالم خصما و للمظلوم عونا ” جانبداری ازمظلوم ودشمنی با ظالم ، نه بالعکس ونه بی تفاوت نسبت به ظالم و مظلوم

 

🍀 نظام متکی بر برقراری مجالس ومحافل جشن وشادی و غم وعزاداری با منشائیت شادی وغم حضرات معصومین (ع) ، نه بر اساس ملاک های غیردینی

 

🍀 درنهایت نظام متکی بر ” تمدن سازی اسلامی ” که مبتنی است بر “جهانی سازی اسلامی ” که این خود مبتنی است بر عقیده ظهور آخرین حجت الهی یعنی امام زمان عج ،نه اکتفا کردن به حصارهای تحمیل شده توسط دشمنان تحت عناوین ایران،عراق سوریه و… وتمرکزکردن به یک کشور

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.