سوالات واشکالاتی به تمدن لیبرالیسم

( قسمت ششم )

 

سوالات واشکالاتی به تمدن لیبرالیسم و مدعیان آزادی و پیشرفت ونجات بشر :

 

👇👇👇

 

⚘ ۱_ جایگاه خدای متعال درهستی کجاست ؟ ونقش اوچیست؟

 

⚘ شرح سوال : ازتمدن جدید می پرسیم شما که به حقیقتی به “نام خداوند” معتقد هستید؟

⚘اگربگویندنیستیم که خلاف ادعای علنی خودشان پاسخ داده اند زیرا کم وبیش به خداپرستی اعتراف می کنند وچه بسا به کلیسا می روندو کلیساهای متعددو زیبائی هم می سازند وملاقاتهائی بااسقف هادارند

⚘ اگربگویندمعتقد هستیم می پرسیم خب این خدای شما چه نقشی درعالم دارد وبرای او چه جایگاهی قائلید، آیا فقط به خالقیت او معتقدیدو دیگرهیچ ؟ این خدای خالق ودگرهیچ کاره چه خدائی است، اگربگوئید ” رب” هم هست می پرسیم چگونه ربوبیت می کند، اگربگوئید هادی هم هست، راهنمائی هم می کند می پرسیم چگونه، اگرناظرهست، شاهد هست، اگرحی است، اگر قیوم است و..‌. آیا در زندگی انسان دخالت هم می کند یا نه، آیا برنامه ای هم برای بشردارد یانه ، یا بشر را به خود واگذارکرده است، وآیا در سیاست شما و حکومت داری شما هم نظرداده یا نه دراقتصاد وفرهنگ وخانواده و ازدواج و زن داری و شوهرداری وفرزندداری و…… واین پرسش هارا ادامه می دهیم تا به جائی که مشت شما بازشود و اقرارکنید که ما به خدائی که این همه نقش ایفاء کند اعتقادی نداریم و الا اگر معتقدباشید، گوشه ای ازکار را هم به او می سپردید و ما شاهدیم بالعیان که درمیان برنامه های شما و اداره جامعه وحکومت وسیاست وفرهنگ و.. جامعه شما هیچ خبری از خدای متعال وجودندارد

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.