سوال و اشکال

( قسمت هفتم )

 

🌱 سوال و اشکال :

آیا به انسان هائی به نام پیامبران (ع)

مخصوصا پیامبربزرگی همچون حضرت عیسی معتقد (ع) هستید یانیستید؟ قطعا پاسخ شما مثبت است، چون ادعاداریدمسیحی هستید، اگراعتقاد به این بزگواردارید، دامنه اعتقادتان تاکجاست، آیا فقط دراین محدوده که ایشان آمده تا چندحکم ازطرف خداوند بیاورد ومارا به انجام آن دعوت کند

 

🌱 یا می فرمائیددرمسائل اجتماعی هم دخالت نموده و تاثیر زیادی داشته است

 

🌱 یا می فرمائید پارا فراترگذاشته ودرمسائل حکومتی وحکمرانی وسیاسی و… هم ورود پیداکرده ومردم را به اصول و احکام ومقرراتی هدایت نموده است

 

🌱 فرض اول ( که فقط چندحکم عبادی آورده ) درشان یک پیامبر آن هم پیامبری همچون حضرت عیسی (ع) نیست

 

🌱 فرض دوم ( بیان احکام ودخالت دراموراجتماعئ) رامی توان تصورکرد ولی بدون پشتوانه حکومتی ضمانت اجرائی ندارد

 

🌱 فرض سوم که فرضی است مطابق باواقع ( علاوه بربیان احکام ودخالت دراموراجتماعی به دنبال حکمرانی واصول آن هم بوده است )

اگرمورد قبول شماست، آیا آن رادنبال کرده اید ؟ آیا اصلا خواسته اید دنبال کنید؟ یا اساسا دین و انبیاء (ع) راازسیاست جدا می دانید؟ و ورود این دو به عرصه سیاست و حکومت را دور از شا’نشان می دانید؟

 

🌱 به هرحال محدود کردن بزرگان خلقت و انبیاء عظام (ع) رادر دایره ای خاص مصداق جهل یا استکبار یا هوی پرستی و ولنگاری و جفا درحق آن بزرگواران است

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.