سوال واشکال سوم به تفکرو نظام لیبرالیستی

( قسمت هشتم )

 

🌿 سوال واشکال سوم به تفکرو نظام لیبرالیستی:

 

🌿 چرا شما ( نظام لیبرالیسم وسردمداران آن ) عالمان و اندیشمندان و دین شناسان مسیحیت را ازصحنه مدیریت جامعه کنارزده و به گوشه رانده اید، به چه حقی و با چه توجیهی وبا چه مجوزی؟ ( گرچه اشکالات زیاد وفراوانی برعلماء مسیحی وکلیساهاوارد است وشاید اشکال برآنها کمتر ازشما نباشدبلکه بیشتر )

🌿 آنها ( عالمان حقیقی ) نماینده دین و ایمان مردم و تکیه گاه معنوی آنها هستند و با حضورخود در جامعه وبین حکمرانان، مسیر درست را به نمایش می گذارند و حذف ایشان از اجتماع و حکومت ها اولا جدائی دین ازسیاست را القاء خواهدکرد ( اصلی که متاسفانه ریشه تباهی بشردر طول تاریخ است )و ثانیا دست حاکمان را برای ایجاد و تداوم فساد وظلم، بازخواهد گذاشت

(عنایت شود که علمای حقیقی وتابع اندیشه حضرت عیسی ع مد نظرماست نه منحرفین ودنیاپرستان و خودخواهانشان )

🌿 ممکن است کسی بگوید اصلا ماتردید داریم که چنین اندیشمندانی دربین مسیحیت وجودداشته باشدتا بتوانند اصلاحاتی درجامعه وحکومت ایجادکنند، جواب این است که چنین احتمالی قابل قبول است

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.