( قسمت یازدهم )

( قسمت یازدهم )

🌴 اشکال ششم به نظام لیبرالیسم و مدرنیته :

🌴 شمابه عنوان نظام “لیبرال دموکراسی” درموضوع ” زن ” درتئوری ها ونظریه پردازی ها اورا همسنگ و هم تراز مرد قرارداده اید و حقوقی مساوی با او،اما بایددرکف خیابان ها و در میدان عمل ببینیم آیا این اصل را رعایت کرده اید یا فقط در ذهن خود ودر نوشته ها آن را رقم زده اید

🌴 ولی واقعیت چیزدیگری رانشان می دهد و آن این که زن با ظاهری آراسته و با رنگ ولعابی خاص ملعبه ای شد برای مردان و دست آویزی برای جذب سرمایه و کششی برای ارائه تمدنی چنین وچنان

🌴 بایدتاسف خورد برای زنی که آلت دست این تمدن ها می شود وتعمق نمی کند که چرا شخصیت من این چنین زیردست و پای نامردمان قرارمی گیرد و ابزار هوس رانی ها می شود

🌴 زنی که باید کدبانوی خانه باشد، باید همسری دلربا برای شوهرش باشد، باید مادری دلسوز ومربی ای تمام وقت برای فرزندانش و پاره ای ازوقتش گره گشا ازجامعه خود ولی ….

🌴 امیدواریم که ما بتوانیم با ارائه الگوئی مناسب باشخصیت حقیقی زن درکشورمان تلنگری باشیم برای زنان جهان و مخصوصا جهان غرب و لیبرالیسم ومدرنیته

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.