( قسمت شانزدهم ) اشکال “یازدهم” به “نظام وتمدن غرب” :

( قسمت شانزدهم ) اشکال “یازدهم” به “نظام و تمدن غرب” :

🍁 شما ( نظام و سلطه تمدن غرب مخصوصا نظام آمریکا) نشستید و جهان را دهکده ای فرض کردید و خودتان راکدخدا و صاحب و مالک و صاحب اختیار آن فرض نمودید.

🍁به عبارت دیگر همه عالم را یک کشور فرض کردید و خود را دولت مستقر و صاحب اختیار در آن، طبیعی است که به دنبال آن اختیار تصرف و مدیریت دنیا را حق خود بدانید و همه ثروت و سرمایه مادی و معنوی آن را ذیل اختیارات خود معنی کنید.

🍁 این همان منطق استکباری و استعماری منحوسی است که همه مردم دنیا از جمله خود شما آن را درجای خود محکوم می نمائید.

🍁 سوال این است که به چه حقی و با چه ضابطه ای وبراساس چه میزان و ملاکی چنین مهندسی ای برای خود ترسیم کرده اید؟ شما چه امتیازی بر دیگران دارید که خود را آقای دنیا فرض کرده اید ؟ گیریم که امتیازی داشته باشید( که ندارید) مگر امتیاز داشتن مجوز سلطه بر دیگران می شود؟

🍁 شما که دم از آزادی انسان می زنید با چه مجوزی حاکمیت بر آنها را حق خود می دانید؟ فکرنمی کنید یک روزی مردم دنیا دست شما را بخوانند و سایه شومتان را از سرخود کوتاه کرده و جنایاتتان را برملا کنند؟

🍁 پیش بینی عده زیادی از کارشناسان و مردم دنیا مخصوصا ملت ایران و بالاخص رهبرشان امام خامنه ای ادام الله ظله، سقوط قدرت پوشالی شماست در زمانی نه چندان دور ان شاءالله و جایگزینش حاکمیت ایمان و مستضعفین وزمینه سازی برای ظهور حضرت حجت عج.

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.