( قسمت هجدهم ) اشکال “سیزدهم” به نظام پرازستم “غرب وحشی” :

( قسمت هجدهم ) ☘ اشکال “سیزدهم” به نظام پرازستم “غرب وحشی” :

☘ از افتضاحات شما ( نظام سلطه ) مضافا بر این که سازمان هائی جهانی تاسیس کرده اید از قبیل سازمان بین الملل با همه شاخه هایش و آنها را مسلط بر مردم دنیا نموده اید و از هر فرصتی برای حکمرانی خودتان بر آنها استفاده می نمائید، حق ظالمانه و رسمی در آن برای خود تحت عنوان “حق وتو” گذاشته اید و خیلی علنی هر مصوبه ای که در آنجا باب دلتان نباشد “وتو” می کنید، این توهین آشکاری است به همه کشورهائی که عضو سازمانند و تحقیری است که در حق آنها روا می دارید و این حق تا امروز پابرجاست.

☘ آیا این ظلم آشکار به مردم دنیا نیست؟ آیا این بی حرمتی به جمعیت کثیری از ملت های عالم نیست؟

☘ آیا این همان حکومت جنگل نیست که هر حیوان و جانوری که قدرت و زور بیشتری دارد مجاز است هرکاری بکند؟ آیا این منافات ندارد با ادعاهائی که شما دارید مبتنی بر حقوق بشر و حرمت نهادن بر انسان ها؟ بنابراین چگونه قسم شما را باور کنیم در حالی که دم خروس پیداست.

☘ حق”وتو” یعنی قلدری،زورگوئی،استکبار، منطق جنگل و منطق شاخ.

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.