( قسمت پانزدهم ) 💐 اشکال “دهم” به نظام”و “سبک زندگی” “لیبرالیسم” و تفکر”مدرنیته”

( قسمت پانزدهم ) 💐 اشکال “دهم” به نظام”و “سبک زندگی” “لیبرالیسم” و تفکر”مدرنیته”

💐 شما و ما این نکته رافهمیده ایم که انسان خصیصه ای بایدداشته باشد تا بتواند به زندگی طبیعی خود ادامه دهد و آن “شادی” و”نشاط” و “انبساط روحی” است وبا “پژمردگی” و “افسردگی” و “غم واندوه” نمی تواند حیاتی قابل قبول داشته باشد.

💐 اما در راه حل ایجاد نشاط شما راهی رفته اید، ماراهکار دیگری را می پسندیم.

💐 راه حل شما برگزاری جلساتی با ایجاد صحنه هائی “خنده آور” “طنز” “جوک” “آوازه خوانی” “رقص” “شراب خواری ” عریانی” “ساختن فیلم وسریال ” تمسخردیگران” “برگزاری مسابقات ورزشی وغیرورزشی” و… وبه طور خلاصه “ایجاد هیجانات موقت وبعضا کاذب” برای مردم خودتان است که متاسفانه همچون ویروس در جوامع اسلامی هم سرایت کرده وبرنامه هائی مثل “خندوانه” هم درکشورماتولید می شود.

💐 امادر “نظام نور” و “تفکراسلامی” مسئله شکل دیگری به خود می گیرد و آن ایجاد نشاط ازدرون وباطن و روح انسان است،نشاط از درون حاصل نمی شود مگربا مرتبط شدن واتصال با منبع نشاط و شادمانی یعنی “حضرت حق” و پذیرش “ولایت اولیاء الهی ع وبه ویژه امام زمان عج” که رابط بندگان با خدای متعال است و “خدمت رسانی به بندگان خدا” مخصوصا نیازمندان ورفع حاجت و گرفتاری ازآنان و داشتن “تبسم” وچهره ای “بشاش” و “شاداب” دربین مردم ودرکنار اینهاداشتن طنز و شوخی حلال و خنده آوردن به لب مردم و… کمک می کند تا مردم از باطن و ظاهر به شادی و شادمانی برسند.

💐 چرا نزدیک شدن به خدای متعال و اولیاء ع نشاط حقیقی می آورد ؟

💐 جواب : زیرا قرب به حق، معرفت به دنبال دارد و معرفت، رضایت به مقدرات عالم را روزی انسان می کند ورضایت همان شادی ونشاط درونی است لذا خداوند می فرماید “الا ان اولیاءالله لاخوف علیهم ولاهم یحزنون” یونس۶۲

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.