( قسمت چهاردهم ) اشکال” نهم ” به نظام وتمدن لیبرالیسم و مدرنیته وتمدن غرب

( قسمت چهاردهم )

 اشکال” نهم ” به نظام وتمدن لیبرالیسم و مدرنیته وتمدن غرب :

🌻 شما بدون هیچ دلیل علم پسندو عقل پسندی اصلی را دراذهان وافواه مردم انداخته اید که ازدواج فامیلی فلان آثار ومعایبی را دارد وبرای اثبات ادعاهای خود نمونه هائی هم دربین مردم نشان می دهید.

🌻 ما نمی دانیم شما باچه قصدو غرضی چنین ادعاهائی می کنید ولی آمار عوارض ازدواج غیرفامیلی کمترازفامیلی نیست، بسیار اتفاق افتاده که دو جوان دختر وپسر فامیل ازدواج کرده اند و مشکلی ندارند و چه بسیار اتفاق افتاده غیرفامیل ازدواج کرده اند و دچار مشکل شده اند.

🌻 ازجمله آثار اجتماعی و روانی ممنوعیت ازدواج فامیلی ایجاد کدورتهائی است که بین ارحام به وجود می آید چرا که دو جوان فامیل به هم علاقه مندند خوب همدیگر را می شناسند و می توانند زندگی شیرینی داشته باشند اما به همین علت از آن محرومند وبه ناچار تن به ازدواج با غیرآشنا می دهند و چه بسا هم گرفتار مشکلاتی می شوند.

🌻 مضافا به این که الگوهاو اسوه های مسلمانان در همه امور،خاندان عصمت و طهارتند (ع )درحالی که به غیر از حضرت علی ع و حضرت زهراء س که درراس ازدواج فامیلی قراردارند ( آن هم نزدیکترین ارحام به همدیگر یعنی دخترعمو و پسرعمو ) موارد زیادی وصلت هائی دربین این بزرگواران وجوددارد که ارحام محسوب می شوند.

🌻 لازم به تذکر است که ما مخالف ازدواج با غیرارحام نیستیم بلکه منتقد نظریه ممنوعیت ازدواج فامیلی هستیم.

🌻 چه بسا ازدواج فامیلی بهتر باشد زیرا شناخت ازهمدیگر دربین ارحام به مراتب بیشتراز غیرارحام هست ودیگرنکته آن که ارحام دلبستگی بیشتری به همدیگر دارند واین علتی مضاعف است بر مهرومحبت بیشتربه هم.

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.