( قسمت بیستم ) اشکال “پانزدهم” به “نظام نار و ظلمت” “تمدن متحجرلیبرالیسم” ( مهم )

( قسمت بیستم ) 🌲 اشکال “پانزدهم” به “نظام نار و ظلمت” “تمدن متحجرلیبرالیسم” ( مهم ) :

🌲 شما ( نظام بی در ودروازه به ظاهر پیشرفته دموکراسی ) به علت داشتن “نگرش مادی وظاهری” و غفلت از “نگرش الهی” همیشه تفسیرها وتحلیل هاو محاسباتی نادرست از حوادث ومسائل داشته اید، هیچوقت نتوانسته اید به “غیب” وپشت پرده ها پی ببرید.

🌲 ازجمله تفسیرهای غلطتان،درمورد مسائل ایران و انقلاب اسلامی بوده است.

🌲 نتوانسته اید بفهمید چرا با آن همه دبدبه وکبکبه ای که فراهم نموده اید وبا آن همه تکنولوژی پیشرفته و اطلاعات زیاد، بر انقلاب اسلامی فائق بیائید.

🌲 چرا ؟ چون “نصرت های الهی وهدایت های آسمانی ومعنوی” را درمورد ایران درنظرنگرفته اید و اساسا درک وفهمتان به آنجا نمی رسد لذا نمی توانید کشف کنید که چرا ایرانی که ازچهل وچهار سال پیش درمقابل شما ایستاده همچنان بلکه بسیار قوی تر روی پای خود ایستاده “ان تنصرالله ینصرکم”

🌲 درطول هشت سال جنگ،در فتنه های متعدد داخلی ،درتحریم های سیاسی و اقتصادی، درحمله و عملیات هوائی امریکا درطبس، دربلوای منافقین و بنی صدر، در تحریک قومیت ها و… چه معجزه ها که ندیدیم و ان شاءالله عنایت های خدای متعال تا ظهور حضرت حجت که خود بزرگترین عنایت خداوندی است به ما ادامه خواهد داشت .

🌲 به نظرما نقطه ضعف اصلی شما فاصله گرفتن از غیب و ایمان به غیب و روی آوردن به دنیا و توجه به مادیات است ودرحقیقت شما ازچشم باطن نابینا هستید.

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.