( قسمت بیست وهشتم ) اشکال “بیست وسوم”به “نظام و تمدن غرب ولیبرالیسم” :

( قسمت بیست وهشتم ) 🌱 اشکال “بیست وسوم”به “نظام و تمدن غرب ولیبرالیسم”:

🌱 شماگرچه پیشرفت های علمی و مخصوصا صنعتی و تکنولوژی خیره کننده ای در یکی دوقرن اخیر به دست آورده اید وکاملا چهره زندگی انسان را عوض کرده اید، لکن به موازات آن به طبیعت آسیب های جدی وارد کرده اید ازجمله هوا،آب وخاک که مایه های اولیه حیات فردی و اجتماعی انسانند ( به اعتراف خودتان).

🌱 بشر الان دیگر نه هوای سالمی دارد که بتواند نفس راحتی بکشد بلکه براساس آمار مراکز بهداشتی وپزشکی، درصد بالائی ازمردم گرفتار بیماری های تنفسی وقلبی هستند و نه آب سالمی که نقش مهمی در سلامتش دارد ونه متاسفانه حتی خاکی (درخیلی ازمناطق جهان به علل مختلفی ازجمله تشعشات اتمی مخرب) که بتواند کشاورزی ارگانیکی داشته باشد.

🌱 سوال این است که اگر امردائر شود بین زندگی همراه سلامتی ازیک طرف و پیشرفت های علمی وتکنولوژی همراه بیماری ازطرف دیگر، کدام ترجیح دارد؟ گرچه اگر بین این دو ( سلامتی و پیشرفت ) جمع شود بدون تردید بهتراست.

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.