( قسمت سی وهشتم ) اشکال”سی وسوم” به نظام سروپا “فساد وفحشا لیبرالیسم” از زبان رهبری :

( قسمت سی وهشتم ) 🪴 اشکال”سی وسوم” به نظام سروپا “فساد وفحشا لیبرالیسم” اززبان امام خامنه ای :

🪴 گفتمان غرب در مورد “زن” یك گفتمان كاملاً “حساب‌شده‌ی سیاسی است”یعنی آن روزی كه این “فكر” و این “گفتمان” درباره‌ی “زن”در غرب آغاز به كار كرد و شروع كرد، یك “محاسبه‌ی دقیقی” پشت این وجود داشت 🪴 این البتّه به عنوان خبر نیست كه من از روی اطّلاع و با استناد به اخبار بگویم، امّا مؤیّدات واقعی‌ای دارد كه این تحلیل را تقویت میكند 🪴 یعنی از آغاز “رنسانس” در غرب و به دنبال آن حضور “صنعت” و “پیدایش صنعت جدید در غرب” بتدریج این گفتمان غربی رشد پیدا كرد؛ و اوجش در روزگار ما است كه البتّه این اوج همراه خواهد بود با “انحطاط” و “نزول” و ان‌شاءاللّه “سرافكندگی” و “فروپاشی” این گفتمان .۱۳۹۲/۰۲/۲۱ (بیانات در دیدار جمعی از بانوان فرهیخته‌ی حوزوی و دانشگاهی)

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.