( قسمت سی وهفتم ) اشکال “سی ودوم” به “نظام نار” و” نظام فرسوده” لیبرال دموکراسی اززبان رهبری :

( قسمت سی وهفتم ) 🌴اشکال “سی ودوم” به “نظام نار” و” نظام فرسوده” لیبرال دموکراسی اززبان رهبری :

🌴 آنچه براى بشر در درجه‌ى اول لازم است، “امنیّت روحى” است، “امنیّت اخلاقى” است، “امنیّت وجدانى” است، “رضایت وجدان” است 🌴 در محیطهاى غربى این نیست و بدتر از این هم خواهد شد. ۱۳۹۳/۰۲/۱۷ (بیانات در دیدار معلمان و فرهنگیان سراسر کشور)

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.