( قسمت ۵۷ ) درباره گرمایش و سرمایش ساختمان

( قسمت ۵۷ ) 🪴⚡️ درباره گرمایش و سرمایش ساختمان

🪴درباره الگوی گرمایش و سرمایش در دار واسعه نکات زیر را به عنوان پیشخوان مطرح می کنیم:

🪴نکته اول اینکه: برای تحلیل و ارزیابی مسئله گرمایش و سرمایش به ترتیب پنج مسئله ۱- مزاج فرد (احساس گرما و سرما در مزاج های اربعه متفاوت است و مزاج صفراوی و دموی گرمای بیشتری نسبت به مزاج بلغمی و سوداوی دارند )، ۲- تقسیم اعضاء به دو دسته اعضای گرم و سرد (در همه مزاج ها اعضای بدن به دو دسته اعضای گرم و اعضای سرد تقسیم می شوند؛ بنابراین در فصل سرما اعضای سرد بدن -پائین تنه و سر- را بیشتر گرم نگه دارید و اعضای گرم بدن را کمتر گرم نگه دارید )، ۳- نقش جنس لباس و زیرانداز در گرمایش و سرمایش، ۴- نقش تغذیه در گرمایش و سرمایه و ۵- نقش محیط در گرمایش و سرمایش را در نظر بگیرید. در ارتکاز فعلی: برای مدیریت گرمایش و سرمایش فقط دمای محیط را مدیریت می کنند! (ارائه تعریف چند بعدی از گرمایش و سرمایش)

🪴نکته دوم آنکه: تحلیل ۵ بعدی گرمایش و سرمایش در مقایسه با “مدیریت محیط محور گرمایش و سرمایش”، در حوزه حفظ محیط زیست، سلامت و اقتصاد دارای مزیت است (ارایه تصویر سه بعدی از الگوی جدید گرمایش و سرمایش)

🪴نکته سوم اینکه: برای دستیابی به الگوی جدید گرمایش و سرمایش ۶ اقدام : ۱- رواج شغل باغداری و ارائه طبقه بندی از خاصیت های خشب، ۲- تغییر طراحی ساختمان به محوریت گرمایش و سرمایش(شامل: الف: طراحی بخش تابستانه و زمستانه برای ساختمان، ب: طراحی بادگیر و شبکه گردش هوا برای ساختمان، ج: طراحی گودال باغچه برای خانه و د: طراحی ایوان و فضای نیمه باز برای ساختمان)، ۳- کاشت گسترده درخت در حیاط خانه و محیط بیرونی ساختمان و طراحی حوض مناسب برای ساختمان، ۴- تغییر مصالح ساختمانی به سمت مصالح گرم، ۵- رواج دادن الیاف متناسب با مزاج در بخش البسه و زیرانداز و ۶- معرفی و رواج غذای های سرد و گرم و معتدل در سفره مردم (بخش تصمیم الگوی جدید گرمایش و سرمایش) در دستور کار قرار می گیرد! حجت الاسلام علی کشوری- تبیین تعریف، تصویر و تصمیم الگوی گرمایش و سرمایش دار واسعه در گفتگو با جمعی از پژوهشگران تمدن اسلامی – یک شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱ – مدرسه فیضیه

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.