( قسمت ۶۰ ) 🍃 معایب “آپارتمان نشینی” و محاسن “خانه های حیاط دار” یا به تعبیرروایات “دارواسعه” 👇 👇

( قسمت ۶۰ )

🍃 معایب “آپارتمان نشینی” و محاسن “خانه های حیاط دار” یا به تعبیرروایات “دارواسعه” 👇 👇

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.